VIII. Gépészeti Szakmakultúra Konferencia

 2023-08-31

A gépészeti termékfejlesztés eszköztárával foglalkozik a stratégiai döntéstől a gyártásig, beleértve az új technikai megoldásokat, pl. a mesterséges intelligencia, az additív gyártás hasznosítását. A módszertani kérdések mellett az előadások többsége megvalósított projekteket mutat be.

Konferenciáról

A konferencia célja:

A gépészeti szakmakultúra legfőbb törekvése az erőforrások hatékony alkalmazása és azok folyamatos fejlesztése. Ezek az erőforrások a feladat elvégzéséhez szükséges személyek, eljárások, módszerek, technológiák. Ezekről az eljárásokról, módszerekről, technológiákról szóló előadásokkal kívánjuk a konferencia résztvevőit támogatni munkájukban.

Számítunk az iparvállalatok szakembereinek részvételére és előadásaira, a hazai iparban befektető cégek K+F eredményeinek bemutatására. Várjuk a gépészettel és rokon szakmákkal (ipariforma tervezés, méréstechnika, anyagvizsgálat) foglalkozó cégek, egyetemi tanszékek részvételét is konferenciánkon.

Az alábbi témakörökben várunk előadásokat, kutatási eredmény-beszámolókat, kutatóktól, gyakorlati szakemberektől, oktatóktól 20 perc terjedelemben:

 • Géptervezés, gépgyártás, termékfejlesztés, innováció
 • Egyedi berendezések, célgépek
 • Ipar 4.0, Mesterséges Intelligencia, digitalizáció
 • A tervezés eszközeinek, módszereinek korszerűsítése, informatikai fejlesztése
 • Értékelemzés, költségcsökkentés, értéktervezés, minőségbiztosítás
 • Áramlástani, mechanikai szimuláció
 • Modern gyártási eljárások, additív gyártás
 • Mérés, anyagvizsgálat, kísérlet és eszközei
 • Ergonómia
 • Gépészeti eljárások alkalmazása az orvostechnikában
 • Automatizálás, mechatronika
 • Hallgatói versenyek (TechTogether, Formula Student), TDK dolgozatok

A Konferencia támogatói:

 • Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft.
 • MTA Műszaki Tudományok Osztálya, Gépszerkezettani Tudományos Bizottság,
 • BME Gépészmérnöki Kar Gép- és Terméktervezés Tanszék

HELYSZÍN

BME R Épület
(1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9.)

PROGRAM

2023. augusztus 31. csütörtök:

Elfogadott előadások

Szerző(k)
Cég/Intézmény
Előadás címe
Dr. Haidegger Géza
A ManuFuture Európai Technológiai Platform
Dr. Jónás Szabolcs
Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft.
Kopernikusz 550 – mérnöki alkotások Földön és azon túl
Metál Attila
Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft.
Agilis mérnök, hatékony vezető
Stadler Elizabeth
eCon Engineering Kft.
Költségcsökkentés a tervezés korai fázisától alkalmazott szimulációval
Tarjáni István
Fókusz-2 Kft.
Erőforrások hatékony alkalmazása értékelemzéssel
Dr. Nádasdi Ferenc, Dr. Keszi-Szeremlei Andrea
Dunaújvárosi Egyetem
Ipari technológiák fejlesztése az értékmódszertan (Value Methodology) alkalmazásával
Prakter Bálint
Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft.
Fémnyomtatott elektropneumatikus vasúti jármű funkciómodul
Fülöp Sándor
Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft.
3D fémnyomtatás szimuláció a Knorr-Bremse-nél
Hussein Alzyod, Dr. Ficzere Péter, Dr. Borbás Lajos
BME, EDUTUS Egyetem
Thermal analysis off FDM process parameters and their effects on residual stress
Dr. Jónás Szabolcs
Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft.
Deformációs cső
Rikli Ákos
Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft.
Légszárító felfűtés szimulációs vizsgálata
Sajben Péter
Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
Visszacsapó szelep fejlesztése adszorpciós légszárító patronhoz
Petrovics István
egyéni vállalkozó
Az év ötlete: Kaptárkeretet összeállító célgép
Szabó Ferenc
ESH Kft.
Mérnökök a mély vízben
Gerendai László, Torma József
Jankovits Engineering Kft.
Automata karosszéria ellenőrző állomás – robotizáció, automatizálás, mesterséges intelligencia bemutatása a 2023-as év célgépén keresztül
Buránszki Tibor
Promatech Célgépgyártó Kft.
Gyújtótekercs előszerelő automata berendezés
1. szekció: Iparpolitika és kapcsolatai
Levezető elnök: Ilinyi János (GTE, MAHEG)
2. szekció: Jogi szabályozás
Levezető elnök: Németh János (MOL Nyrt.)
2021. november 19. péntek (délelőtt)
3. szekció: Nyomástartó rendszerek meghibásodásának és javításának tanulságos esetei
Levezető elnök: Kurucz Botond (MOL Nyrt.)
4. szekció: Tervezés, technológia-fejlesztés, tudományos gondolkodás
Levezető elnök: Wiegand Krisztina osztályvezető (ÉMI-TÜV SÜD Kft.)
2021. november 19. péntek (délután)
5. szekció: Anyagvizsgálati módszerek használhatósága, megbízhatósága (elmélet és gyakorlat)
6. szekció: Kompozitok alkalmazási lehetőségei nyomástartó rendszerekben
Levezető elnök: Dobránszky János (ELKH BME)
2021. november 20. szombat (délelőtt)
7. szekció: Ipartörténet, kerekasztal beszélgetés
Levezető elnök: Dr. Tóth László tudományos tanácsadó (Bay Zoltán Nonprofit Kft.)

Mindenkinek hasznos tanácskozást és kellemes időtöltést kívánunk!
Szervező Bizottság

A Konferencia a GTE és a Magyar Mérnöki Kamara GéT megállapodása alapján a GéT tagjainak 6 óra továbbképzésnek számít be. Ezért kérjük a résztvevőket, hogy a kamarai azonosítóikat feltétlenül adják meg a jelentkezési lapjukon, hogy a kötelező továbbképzés igazolását tudjuk intézni.

SZERZŐKNEK

Minden előadótól és résztvevőtől kérjük a jelentkezési határidő betartását, hogy meg tudjuk állapítani az előadások várható számát és a várható résztvevői létszámot. Az előadásra jelentkezőktől a jelentkezéssel egyidejűleg kérjük az előadás címének és kb. 1500 karakteres tartalmi összefoglalójának elektronikus megküldését orsolya.szekely@gteportal.eu e-mail címre. A jelentkezési lapok beérkezését és az előadások elfogadását visszaigazoljuk.

A konferencia hivatalos kiadványa a lektorált előadásokat tartalmazó ISBN számmal rendelkező dokumentum, amely publikálását a konferencia után tervezzük. Kérjük az előadás anyagát 3-6 oldal terjedelemben, elektronikus formában, magyar és angol nyelvű kivonattal együtt, a mellékletben kért formai követelmények alkalmazásával az orsolya.szekely@gteportal.eu e-mail címre legkésőbb augusztus 10-ig elküldeni. Az előadás írásos anyagának elkészítése nem kötelező, de kérjük az előadókat, tiszteljék meg a konferencia kiadványt előadásuk anyagával.

Tervezzük az arra alkalmas írások megjelentetését a GÉP folyóirat célszámában. Ebben az előadások csak az előadó kérésére jelennek meg, amennyiben a nyomdaköltséget az előadó vagy az őt delegáló cég vállalja (10.000,- Ft + ÁFA/oldal).

Részvételi díj

Részvételi díj:

A részvételi díj magában foglalja a napközbeni kávé, büféebéd és a konferencia anyag árát.

Kiállítói díj:

A részvételi díj befizetése a GTE központja által kibocsátott számla átutalással történő kiegyenlítésével, vagy a regisztráció során készpénzes befizetéssel történhet.
A konferencia szervezéssel (jelentkezés, számlázás) kapcsolatos kérdéseivel Székely Orsolya GTE szervezőhöz fordulhat, (tel.: +36-20-491-9111, e-mail: orsolya.szekely@gteportal.eu).
Szakmai kérdésekben Metál Attila (Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft.) ad felvilágosítást (tel.: +36-70-933-7101, e-mail: attila.metal@knorr-bremse.com).

Kérjük, hogy a jelentkezési szándékát időben (akár előzetes bejelentkezéssel is) jelezze, mert ezzel nagymértékben megkönnyíti a szervezési munkát.

Jelentkezési határidő:

 • résztvevők és kiállítók: 2023. augusztus 10.
 • előadóknak: 2023. június 30.

REGISZTRÁCIÓ

OFFLINE REGISZTRÁCIÓ

Jelentkezési cím:
Székely Orsolya
tel.: +36-1-201-7380, +36-20-491-9111,
e-mail: orsolya.szekely@gteportal.eu, posta: GTE, 1371 Budapest, Pf.: 433

ONLINE REGISZTRÁCIÓ

ADATOK

ELÉRHETŐSÉG

RÉSZVÉTEL RÉSZLETEI